Meld je aan en ontvang direct 1,00
Help

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-09-2018.

NuCash.nl, een website van OrangeBuddies Media BV, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. NuCash.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken.

1. Vastleggen en verwerken van gegevens

Door het gebruiken van onze website en/of onze diensten laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens die je zelf op onze website hebt ingevuld. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en jouw voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven, welke worden gevraagd bij registratie op de website, of de accountinformatie die je zelf kunt aanvullen of wijzigen als je bent ingelogd. Ook de door jou geplaatste berichten kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarnaast worden er gegevens opgeslagen door middel van cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.

Door op een bewuste manier gebruik te maken van onze website, heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt, en welke persoonsgegevens wij verwerken. Inzage in jouw persoonsgegevens, die door ons zijn opgeslagen, heb je te allen tijde in jouw account. Wij zullen de aan jouw account gekoppelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

We delen uw gegevens of afgeleiden van uw gegevens met onafhankelijke gegevensbeheerders en verwerkers van derden, waaronder wederverkopers en distributeurs, met het oog op identiteitsverificatie. Deze derde partijen bieden identiteitsverificatiediensten, zoals de verificatie of validatie van de identiteit van personen met het oog op, maar niet beperkt tot, antiwitwasregelgeving, leeftijdsverificatie, antifraudeprocessen en werkgelegenheidscontroles.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Kort samengevat, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot onze website NuCash.nl;
  • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • Het aanbieden van onze services en diensten;
  • Het doen van klant- of marktonderzoek;
  • Het versturen van onze nieuwsbrief na jouw toestemming;
  • Het opnemen van contact indien hierom wordt verzocht;
  • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
  • Het tonen van gepersonaliseerde advertenties en retargeting.

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures. Wij maken daarnaast gebruik van firewalls en beveiligde verbindingen (Transport Layer Security of TLS), waarmee alle informatie tussen jou en de website wordt afgeschermd, bijvoorbeeld wanneer jij inlogt of je registreert.

4. E-mail en nieuwsbrief

Wij bieden nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden op regelmatige basis informeren over onze producten en diensten. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In jouw account kun je aangeven welke communicatie-uitingen je wel/niet wilt ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat tevens een link waarmee je je kunt afmelden. NuCash.nl behoudt zich het recht voor om voor jou belangrijke, niet-promotionele, e-mails te sturen met betrekking tot jouw account (bijvoorbeeld over het tegoed), ook al heb je je afgemeld voor de nieuwsbrieven en e-mails van NuCash.nl.

5. Bewaartermijn

De door jou aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang je account in gebruik is of totdat je aangeeft dat je het account wilt verwijderen. Als je jouw account wilt verwijderen, kun je bij 'Mijn gegevens' in jouw account opzeggen of hierover contact met ons opnemen. Na het verwijderen van jouw Account worden jouw gegevens nog maximaal 8 weken bewaard. Na deze termijn blijven enkel de transactiegegevens, die nodig zijn om aan de fiscale wettelijke bewaarplicht te voldoen, bewaard.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

In sommige gevallen maken wij gebruik van een partner die gevestigd is in een niet-Europees land. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens kunnen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie. Wij hebben goede afspraken met deze partners gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens.

7. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat je deze websites bezoekt, of je daar je persoonlijke gegevens invult.

8. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Wanneer je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen beperking of verplaatsing van jouw gegevens. Je kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen via onze contactpagina of telefonisch via +31 (0)85 - 2015838. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij een nationale toezichthouder tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor Nederland, is deze nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens welke hier is te contacteren.

11. Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen per e-mail via onze contactpagina, telefonisch via +31 (0)85 – 2015838 of per post via Postbus 136, 3840 AC Harderwijk.

NuCash.nl is onderdeel van OrangeBuddies Media BV, gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 08193515.

visit register click click